Telefon

+420 731 478 880

E-mail

jsemsen@post.cz

Zajímavosti

Spolek JsemSen spolupracuje s Fakultou sportovních studií. Nyní se můžete přihlásit do těchto vědeckých projektů:

Zjišťování rizika pádu u seniorů

Cílem výzkumu je vytvoření matematického modelu pro možnost předvídat riziko pádů u seniorů.

Kritéria pro zařazení – věk 65-84 let, schopnost samostatné chůze (alespoň 20m) a opakovaného vstávání ze židle.

JAKÁ MĚŘENÍ ÚČASTNÍKY ČEKAJÍ? • vyplnit dotazník (za asistence) • vyšetření rovnováhy na stabilní desce (stát nehybně 30s) • analýza složení těla (množství tukové a svalové hmoty) • fyzické testy (vstávání ze židle po dobu 30 s, 2minutová chůze na místě, síla stisku ruky, obcházení mety, test dosahu paže) • celková doba měření je stanovena cca na 60 minut

Benefity: zjištění úrovně fyzické zdatnosti a doporučení.

Parkour koncept pro zdravé stárnutí

Cílem projektu je ověření vlivu Parkouru pro seniory z hlediska prevence pádů.

Kritéria pro zařazení – věk nad 65 let, bez omezení pro pohybovou aktivitu.

Účastníci projektu budou rozděleni na dvě skupiny, skupinu cvičící a skupinu kontrolní. Obě skupiny podstoupí vstupní a výstupní měření (fyzické a kognitivní). Skupina cvičící bude docházet po dobu 12 týdnů (2x týdně 60 minut) na cvičební program obsahující nácvik bezpečného překonávání překážek různých tvarů a velikostí pod vedením zkušeného instruktora – fyzioterapeuta ve specializovaném parkourovém centru.

Benefity: účastníci cvičení se naučí efektivně překonávat překážky, zvýší si svoji sílu, hbitost, ohebnost a zlepší úroveň rovnováhy. Účastníci kontrolní skupiny se dozví, jaká je jejich fyzická zdatnost a míra rizika pádů.

Reportáž ke cvičení zde.

Analýza chůze vybraných věkových skupin

Cílem projektu je zjištění stavu nožní klenby a časoprostorových parametrů chůze u seniorů. Souvislost mezi časoprostorovými parametry chůze a nepříznivým zdravotním stavem u starších osob je předmětem mnoha vědeckých studií. Stav nožní klenby, délka a šířka kroku, kadence chůze a její rychlost se považují za ukazatele rizika pádů.

Kritéria pro zařazení – věk nad 65 let, schopnost samostatné chůze (alespoň 10m)

Benefity: Zjištění stavu nožní klenby a doporučení, zjištění stavu chůze a porovnání s normami, doporučení.