Telefon

+420 731 478 880

E-mail

jsemsen@post.cz

Pravidelná cvičení

Než začnete cvičit

Chcete-li se přihlásit poprvé na cvičební lekci, doporučujeme absolvovat vstupní pohovor, kde vám poradíme, které cvičení by pro vás bylo nejvhodnější v souvislosti s vaším zdravotním stavem a osobními prioritami. Než se zaregistrujete do spolku, máte možnost přijít si vyzkoušet první cvičební lekci zdarma. Před každou cvičební lekcí oznamte cvičiteli vaše zdravotní problémy.

Rozvrh aktivit

8:30 - 9:00

9:00 - 9:30

9:30 - 10:00

10:00 - 10:30

10:30 - 11:00

13:30 - 14:30

14:45 - 15:45

17:00 - 18:00

18:00 - 19:00

Pondělí

Silový trénink

Silový trénink - plné

Úterý

SM - systém

Fit latina

------

Zdravotní cvičení

Středa

Silový trénink

AJ - začátečníci

AJ - mírně pokročilí

Sportovní hry

Čtvrtek

Zdravotní cvičení - plné

Silový trénink

Cvičení probíhá v posilovně na posilovacích strojích, s činkami i bez a vždy je přizpůsobeno individuálním potřebám a možnostem. Na posilovacích strojích dokážeme zajistit správné provedení cviků a nastavení přiměřeného zatížení. A proč právě silový trénink? V období stárnutí dochází k rychlému úbytku svalové hmoty, svalové síly a svalového výkonu. Silovým tréninkem můžeme rychlost úbytku velmi významně zpomalit. Vědecké studie potvrzují, že i v seniorském věku můžeme svalovou sílu i hmotu dokonce i navýšit (1). Silový trénink má pozitivní vliv také na pevnost kostí, úroveň rovnováhy, vytrvalosti a výkonu u běžných denních aktivit. Silový trénink je doporučen Světovou zdravotnickou organizací (WHO) pro prevenci pádů a zlepšení soběstačnosti v seniorském věku.

Náročnost: Cvičení je vhodné pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé.

Další

Kruhový trénink (kruháč)

Kruhový trénink je zaměřen na zlepšení svalového výkonu. Svalový výkon je založen na schopnosti vyvinout určité množství síly za co nejkratší dobu. Trénink obsahuje střídání cviků, které jsou prováděny po určitou dobu (obvykle 20-30 s) a s určitou intenzitou (rychlostí). V tréninku používáme různé cvičební pomůcky (gumy, míče, žebříky, činky atd.). V letním období probíhá cvičení venku.

Náročnost: Cvičení je vhodné pro mírně pokročilé a pokročilé. Cvičení není vhodné pro úplné začátečníky.

Další

Zdravotní cvičení

Cvičení je pomalejšího charakteru, s cílem věnovat se problémovým partiím. Trénink obsahuje cviky na všechny části zad, kloubní mobilitu a stabilizaci (ramena, zápěstí, prsty, kyčle, kolena, kotníky, chodidla). A i když u tohoto typu cvičení si nezpotíte tričko, jedná se o trénink velmi účinný, který vede cvičence ke správnému držení těla a zlepšení pohybových stereotypů. Cvičení je zpravidla vedeno fyzioterapeutkou.

Náročnost: Cvičení je vhodné pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Cvičení je po konzultaci možné i pro osoby s pohybovým omezením (úplná náhrada kloubu a jiné)

Další

Balanční trénink

Cvičení je cílené na rozvoj rovnováhových schopností zmenšováním základny a používáním balančních pomůcek. Udržování rovnováhy je schopnost, která se v důsledku stárnutí organismu zhoršuje. Zhoršená schopnost udržet rovnováhu způsobuje vyšší riziko pádu. Pravidelným tréninkem lze tuto schopnost zlepšovat. A jak potvrdili naši senioři, po tréninku rovnováhy se cítí sebejistěji.

Náročnost: Cvičení je vhodné pro mírně pokročilé a pokročilé. Cvičení není vhodné pro úplné začátečníky. Problémy s kyčelním, kolenním a hlezenním kloubem konzultujte s lektorem.

Další

Taneční trénink

Taneční trénink je vhodný pro každého, kdo rád tančí nebo by to chtěl vyzkoušet. Tance jsou různorodé, není potřeba mít partnera. Pro taneční trénink nepotřebujete žádné předchozí zkušenosti s tancem. Cílem hodin je, si to užít. Více než způsob provedení  pohybu je důležitější osobní prožitek.

Náročnost: Cvičení/tančení je vhodné pro mírně pokročilé a pokročilé. Cvičení může vyzkoušet i úplný začátečník. Jen se nesmí nechat odradit, když hned první hodinu vše nepochytí.

Další

Parkour

Parkour pro seniory je naší specialitou. V ČR jsme průkopníci této aktivity. Prostřednictvím parkouru lze natrénovat efektivní překonávání překážek. Vědecké poznatky ze zahraničí (Anglie, USA, Austrálie) potvrdily, že parkour seniorům pomůže rozvíjet svalovou sílu, rovnováhu, flexibilitu a reakční čas. Oproti běžně užívaným typům cvičení  je tento program ojedinělý právě propojením s pohybem v běžném každodenním životě.
Cvičení probíhá na parkourovém hřišti (v letních měsících) a ve specializované tělocvičně.

Náročnost: Cvičení je vhodné pro mírně pokročilé a pokročilé.

Projekt Parkour koncept pro zdravé stárnutí (2021) proběhl za finanční podpory statutárního města Brna.

Reportáž ke cvičení zde.

Další

Sportovní hry

Hry (zejména míčové) – jsou upraveny tak, aby byly přístupné a bezpečné pro seniory, zároveň však stále poskytují zábavný a aktivní způsob cvičení. Nejvíce je preferován volejbal. Trénink je odborně veden, obsahuje nácvik základních úderů, herních dovedností a samotnou hru.

Náročnost: Tréninky jsou vhodné pro mírně pokročilé a pokročilé, kteří se mohou pohybovat po hřišti, chytat a házet míč a zvládají základní volejbalové údery.

Projekt Sportovní hry pro seniory aneb aktivní prevence demence a civilizačních chorob (2023) proběhl za finanční podpory statutárního města Brna.